Мета — навести результати дослідження стану мікробіоценозу піхви в жінок з лейоміомою матки та запальними захворюваннями статевих органів; оптимізувати профілактику та лікування запальних змін статевих органів у жінок фертильного віку з такою патологією.

Пацієнти та методи. Обстежено 150 жінок фертильного віку, які були поділені на три групи:

 • І група — 50 жінок з лейоміомою матки, які отримували запропоновані нами лікувальні та профілактичні заходи;
 • ІІ група — 50 жінок з лейоміомою матки, які отримували традиційну терапію;
 • ІІІ група — 50 здорових жінок.

Бактеріологічні дослідження проведено з метою оцінки видового та кількісного складу мікрофлори піхви в жінок після курсу лікування вегетативних розладів нервової системи.

Мікробіологічні аналізи та облік результатів проведено згідно з наказом МОЗ СРСР від 1985 р. № 535 та наказу МОЗ України від 10.05.2007 р. № 234. З метою профілактики та лікування загострень хронічних запальних захворювань статевих органів і в комплексній прегравідарній підготовці до безпечного материнства жінок з лейоміомою матки призначалися вагінальні супозиторії «Апі-Норм».

Результати. Вивчення змін мікробіоценозу статевих шляхів у жінок з лейоміомою матки, які в комплексній протизапальній терапії отримували вагінальні супозиторії «Апі-Норм», після лікування свідчить про позитивну динаміку показників обсіменіння статевих шляхів як умовно-патогенними мікроорганізмами, так і іншими інфекційними збудниками порівняно з жінками з лейоміомою матки, які отримували традиційну терапію.

Після лікувально-профілактичних заходів біоценоз піхви жінок з лейоміомою матки, які в комплексній протизапальній терапії отримували вагінальні супозиторії «Апі-Норм», наближався до показників біоценозу піхви здорових жінок, а в жінок з лейоміомою матки, які отримували традиційну терапію, після лікування він змінювався менш активно та за деякими показниками потребував повторного курсу лікування.

Висновки. У жінок фертильного віку з лейоміомою матки спостерігається підвищення концентрації умовно-патогенної мікрофлори, що призводить до розвитку запальних процесів статевих органів. Підвищена контамінація статевих органів представниками патогенної та умовно-патогенної мікрофлори в разі появи запальних захворювань потребує комплексного лікування. Включення вагінальних супозиторіїв «Апі-Норм» до комплексної терапії лікування запальних змін жіночих статевих органів та подальшої профілактики виникнення чи загострення запальних захворювань свідчить про високу ефективність таких супозиторіїв.

Вступ

Репродуктивне здоров’я населення України потребує пильної уваги.

Питання охорони здоров'я є пріоритетними, оскільки здоров'я народу є найбільшою суспільною та індивідуальною цінністю, що значною мірою впливає на процеси і результати економічного, соціального та культурного розвитку країни, а відтак є питаннями національної безпеки і важливим критерієм соціального розвитку і благополуччя країни.

Збереження здоров'я населення країни є медико-соціальною проблемою, вирішення якої потребує оптимального поліпшення соціально-економічної ситуації, профілактичних заходів щодо охорони здоров'я та доступності медичної допомоги для всіх верств населення.

У сучасних умовах на стан репродуктивного здоров'я впливають різні фактори ризику, які призводять до негативних змін. Зокрема, у стані репродуктивного здоров'я до таких змін належать як соматичні, так і гінекологічні захворювання.
Серед соматичної захворюваності у жінок передусім звертає увагу значна кількість захворювань:

 • серцево-судинної системи (відповідно в мешканок міста та села) — 35% і 31%;
 • органів травлення — 24% і 26%;
 • дихальних органів — 28% і 23%;
 • крові (анемія та інше) — 15% і 18%;
 • алергічних проявів — 16% і 11%;
 • захворювань нирок — 5% і 7%

Найчастішими змінами репродуктивного здоров'я є (у мешканок міста і села):

 • хронічні запальні захворювання статевих органів — 82% і 68%;
 • порушення менструального циклу — 34% і 21%;
 • аборти — 65% і 77,6%;
 • порушення сексуального здоров'я — 31% і 20%;
 • передракові та онкологічні захворювання — 19% і 26% (у тому числі доброякісні пухлинні утворення матки — лейоміома матки);
 • перинатальні порушення — 12% і 18%;
 • безпліддя — 9% і 6%

Тому важливим параметром, що характеризує стан репродуктивного здоров'я жінки, є гінекологічна захворюваність, частота якої з кожним роком зростає. Серед гінекологічної захворюваності в жінок фертильного віку все частіше виникають гіперпластичні процеси, серед яких найбільший вплив на репродуктивне здоров'я чинить лейоміома матки.

Лейоміома являє собою одну з найчастіших доброякісних пухлинних захворювань матки. Частота цієї доброякісної пухлини, за даними різних авторів, становить від 15% до 35% у структурі загальної захворюваності жінок віком від 35 років, а частота оперативних втручань при цій патології може становити до 50%.

Часто лейоміома матки супроводжується запальним станом статевих органів, а фактор наявності інфекційних чинників, які викликали запальний процес, можуть бути стимулятором росту цієї доброякісної пухлини.

Мета дослідження — оптимізувати профілактику та лікування запальних змін статевих органів у жінок фертильного віку з лейоміомою матки.

Матеріали та методи дослідження

Обстежено 150 жінок фертильного віку, які були поділені на три групи:

 • І група — 50 жінок з лейоміомою матки, які отримували запропоновані нами лікувальні та профілактичні заходи;
 • ІІ група — 50 жінок з лейоміомою матки, які отримували традиційну терапію;
 • ІІІ група — 50 здорових жінок.

Бактеріологічні дослідження проведено з метою оцінки видового та кількісного складу мікрофлори піхви в жінок після курсу лікування вегетативних розладів нервової системи.

Мікробіологічні аналізи та облік результатів проведено згідно з наказом МОЗ СРСР від 1985 р. № 535 та наказом МОЗ України від 10.05.2007 р. № 234.

Для висіву слизу використано такі диференційно-діагностичні середовища: кров'яний агар, жовточно-сольовий агар, середовища Ендо, Сабуро, середовище MRS для лактобацил.

Посіви здійснено методом секторного посіву на щільні поживні середовища, що дає змогу визначити ступінь мікробного обсіменіння та виявити максимально можливий спектр аеробної та факультативно анаеробної мікрофлори.

Таксономічне положення мікроорганізмів визначено відповідно до «Визначника бактерій Берджі». Ідентифікацію мікроорганізмів проведено за їх культуральними та морфологічними ознаками.

Визначення кількості молочнокислих бактерій проведено через 24–48 год. інкубації за температури 37±1°С. У мазках, які фарбували за Грамом, лактобацили мали вигляд грампозитивних паличок.

Для визначення стафілококів використано жовточно-сольовий агар, на якому стафілококи виростали у вигляді жовтих або білих опуклих колоній. При дослідженні враховано пігментацію колоній та наявність лецитиназної активності.

Ідентифікацію виявлених мікроорганізмів проведено на автоматичному мікробіологічному аналізаторі BD BBL Crystal (США).

Для ідентифікації дріжджеподібних грибів застосовано середовище Сабуро. Чашки з просівами інкубували в термостаті за температури 37±1°С протягом 3 днів, потім характерні за морфологією колонії — щільні, непрозорі, молочного кольору мікроскопіювали в 40% розчині їдкого натру. В мазках дріжджеподібні гриби мають вид великих овальних грампозитивних клітин, розташованих поодиноко, у скупченнях чи ланцюжками.

Залежно від отриманих результатів стану мікробіоценозу урогенітальних органів у жінок фертильного віку (І група) з лейоміомою матки, що мали хронічні запальні захворювання статевих органів, на першому етапі призначалось базисне лікування, яке було розроблено для жінок з цією патологією і ефективність якого вже була доведена. З метою профілактики та лікування загострень хронічних запальних захворювань статевих органів та в комплексній прегравідарній підготовці до безпечного материнства жінок із лейоміомою матки на другому етапі призначався препарат «Апі-Норм» по 1 свічці інтравагінально на ніч 1 раз на добу протягом 10 днів, а потім 2 рази на тиждень загальним курсом 15 супозиторіїв. Цей препарат у вигляді ректальних супозиторій призначався також статевим партнерам жінок із лейоміомою матки по 1 свічці ректально на ніч 1 раз на добу протягом 10 днів, а потім 2 рази на тиждень загальним курсом 15 супозиторіїв.

Вагінальні супозиторії «Апі-Норм» містять збалансовану багатокомпонентну композицію на основі продуктів бджільництва та рослинних компонентів. Цей препарат має комбіновану протизапальну, спазмолітичну, адаптогенну, антиінфекційну, антиоксидантну та ранозагоювальну дію; запобігає розвитку ускладнень i можливих рецидивів при захворюваннях внутрішніх органів малого тазу; активує, модулює та підтримує власні захисні механізми організму, у тому числі клітинний імунітет; проникає глибоко у тканини, насичує їх натуральними складовими, мікроелементами та вітамінами; сумісний з багатьма іншими профілактичними i лікувальними препаратами.

Завдяки особливій технології отримання складових компонентів та їх активації препарат «Апі-Норм» відрізняється від інших препаратів подібної спрямованості високою активністю та підвищеною біодоступністю діючих речовин. За рахунок вдало підібраних компонентів, властивості складових препарату зменшують імовірність виникнення побічних дій та алергійних реакцій.

Рослинні компоненти та продукти бджільництва, що входять до складу «Апі-Норм», мають високий рівень ефективності та безпеки з точки зору доказової медицини.

Наш вибір зупинився на цьому препараті, оскільки складові багатокомпонентних вагінальних свічок позитивно впливають на стан репродуктивних органів жінок. До складу свічок входять:

 • олія обліпихи, яка має протизапальну, болезаспокійливу, антибактеріальну (особливо щодо стафілококів та протею) дію. Сприяє епітелізації та грануляції тканин, прискорює загоєння ран. Нормалізує дегенеративні зміни слизових оболонок. Містить комплекс вітамінів;
 • екстракт нагідків (календули) має регенеруючу, антибактеріальну, противірусну, знеболювальну, протизапальну, бактеріостатичну (особливо щодо стрептококів та стафілококів) дію. Пригнічує міграцію лейкоцитів у місцях запалень. Використовується при розладах менструального циклу, виразках, ерозіях, білях;
 • екстракт прополісу має антиоксидантну, антивірусну, антибактеріальну, протизапальну, ранозагоювальну, спазмолітичну й антисептичну дію. До його складу входить понад 50 біологічно активних речовин, значна кількість вітамінів та мікроелементів. Підвищує кількість імуноглобулінів (підвищує специфічний імунітет). Посилює дію природних і синтетичних антибіотиків та антимікотиків. Стабілізує мембрани клітин. Затримує ріст ракових і патологічних клітин;
 • екстракт звіробою має антибактеріальний, антисептичний, болезаспокійливий ефект, а також підсилює регенеративну здатність тканин. Зменшує спазм та ламкість кровоносних судин. Важливими активними речовинами звіробою є ефірні масла, флавоноїди (рутин, кверцетин, гіперозид) та гіперицин;
 • віск бджолиний натуральний має протизапальний, антисептичний і пом'якшувальний ефект, є джерелом вітаміну А та важливих для клітинного імунітету мікроелементів. Підвищує біологічну активність складових рослинних екстрактів.

Ректальні супозиторії «Апі-Норм», що призначались статевим партнерам жінок з лейоміомою матки, мають комбіновану протизапальну, спазмолітичну, адаптогенну, антиінфекційну, антиоксидантну та ранозагоювальну дію; володіють протипухлинною дією, затримують розвиток гіперплазій, зменшують загрозу виникнення онкологічних захворювань; запобігають розвитку ускладнень і можливих рецидивів при захворюваннях передміхурової залози та інших внутрішніх органів малого тазу; активують, модулюють та підтримують власні захисні механізми організму, в тому числі клітинний імунітет; проникають глибоко у тканини, насичують їх мікроелементами та вітамінами; сумісні з багатьма іншими профілактичними й лікувальними препаратами. Лікувально-профілактичні заходи для статевих партнерів жінок, що страждають на лейоміому матки, є важливими, оскільки забезпечують ефективність лікувально-профілактичних заходів для цих жінок.

Завдяки особливій технології отримання складових компонентів та їх активації препарат «Апі-Норм» відрізняється від препаратів подібної спрямованості високою активністю та підвищеною біодоступністю діючих речовин. За рахунок вдало підібраних компонентів, властивості складових препарату зменшують імовірність виникнення побічних дій та алергічних реакцій.

Рослинні компоненти і продукти бджільництва, що входять до складу «Апі-Норм», мають високий рівень ефективності та безпеки з точки зору доказової медицини.

Склад ректальних супозиторіїв дещо відрізняється від тих, що призначались жінкам, і містить:

 • екстракт чорної тополі, яка має антиоксидантну, протизапальну, антимікотичну, протимікробну дію; сприяє епітелізації та грануляції тканин. Вміст глікозиду та популіну обумовлює болезаспокійливі властивості. Антигістамінні властивості екстракту зменшують ризик виникнення алергічних реакцій від інших компонентів;
 • екстракт живокосту (окопнику лікарського) має регенеруючу, знеболювальну, протизапальну, кровоспинну і обволікаючу дію, проявляє протипухлинну активність. Серед його основних діючих речовин: алантоїн, цинк, вітамін В12, трипертени. Антиоксидантні властивості запобігають розвитку злоякісних новоутворень;
 • екстракт прополісу має антиоксидантну, антивірусну, антибактеріальну протизапальну, ранозагоювальну, спазмолітичну і антисептичну дію. До його складу входить понад 50 біологічно-активних речовин, значна кількість вітамінів та мікроелементів. Підвищує кількість імуноглобулінів (підвищує специфічний імунітет). Посилює дію природних і синтетичних антибіотиків та антимікотиків. Стабілізує мембрани клітин. Затримує ріст ракових і патологічних клітин;
 • екстракт звіробою має антибактеріальний, антисептичний, болезаспокійливий ефект, а також підсилює регенеративну здатність тканин. Зменшує спазм та ламкість кровоносних судин. Важливими активними речовинами звіробою є ефірні масла, флавоноїди (рутин, кверцетин, гіперозид) та гіперицин;
 • віск бджолиний натуральний має протизапальний, антисептичний і пом'якшувальний ефект, є джерелом вітаміну А та важливих для клітинного імунітету мікроелементів. Підвищує біологічну активність складових рослинних екстрактів.

Аскорбінова кислота, яка входить до складу «Апі-Норму» (17 мг на 1 свічку), є антиоксидантом, відіграє активну роль у регулюванні окисно-відновних процесів, вуглеводного обміну, згортання крові, регенерації тканин; підвищує стійкість організму до інфекцій, зменшує судинну проникність, знижує потребу в інших вітамінах таких як: В1, В2, А, Е, фолієвій кислоті, пантотеновій кислоті. Підсилює активність та підвищує біодоступність флавоноїдів.

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом усіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень отримано поінформовану згоду жінок.

Статистичну обробку отриманих результатів досліджень проведено за допомогою стандартних комп'ютерних пакетів «Аналіз даних» Microsoft Excel для Windows 2007. Обчислено значення середнього арифметичного — величину (М), середню похибку середньої величини (m), рівня вірогідності розбіжностей (p). Оцінку достовірності отриманих даних проведено загальноприйнятим методом за допомогою критерію Стьюдента. Достовірність вважалася встановленою, якщо її вірогідність дорівнювала не менше 95% (0,05).

Результати дослідження та їх обговорення

Бактеріологічне дослідження виділень з піхви обстежених жінок фертильного віку засвідчило, що в жінок із лейоміомою матки в поєднанні із запальними змінами статевих органів відбулися зміни в стані мікробіоценозу.

Обстеження жінок із лейоміомою матки показало, що до лікування (І та ІІ групи) грампозитивні коки з гемолітичними властивостями виділялись з вищою частотою, ніж у здорових жінок (ІІІ група). Так, S. aureus виявлявся у 13%, S. epidermidis (гем.) — у 17%, S. agalactiae — у 12%; серед ентеробактерій: E. сoli — у 18%, E. сoli гемолітична — у 12% жінок, Klebsiella — у 20%.

Частота висіву грибів роду Candida становила 25%. Представники нормальної мікрофлори — лактобацили виявлялися у 72% обстежених жінок. Дефіцит лактобацил спостерігався у 51%, а їх відсутність — у 28% пацієнток. Концентрація молочнокислих бактерій не досягала показників здорових жінок і становила lg3,6 КУО/мл.

Гарднерельоз у жінок із лейоміомою матки до лікування (І та ІІ групи) діагностувався у 38%, хламідіоз — у 15%, уреаплазмоз — у 17%, вірус герпесу — у 28% обстежених.

У 35% хворих І та ІІ групи до лікування виявлялися асоціативні форми бактеріального обсіменіння піхви. До складу асоціацій найчастіше входили грампозитивні коки та ентеробактерії (клебсієла) або ентерокок та гриби роду Candida, а також гарднерели та вірус герпесу.

Кількісні показники висіву грампозитивних коків у жінок із лейоміомою матки становили lg3,8–lg4,2 КУО/мл. Представники ентеробактерій виявлялись у концентраціях — lg4,0–lg4,5 КУО/мл, гриби роду Candida — lg4,7 КУО/мл. Ці показники перевищували діагностичне значення і були вищими, ніж у жінок ІІІ групи.

Таким чином, отримані дані свідчать, що в жінок із лейоміомою матки умовно-патогенні бактерії та збудники «нового покоління» виявлялись із більшою частотою та в нижчих концентраціях, ніж у здорових жінок.

Вивчення змін мікробіоценозу статевих шляхів у жінок І групи після лікування вказало на позитивну динаміку показників обсіменіння статевих шляхів як умовно-патогенними мікроорганізмами, так і іншими інфекційними збудниками порівняно з жінками ІІ групи.

У жінок І групи кількісні показники висіву різних видів стафілококів, що мали патогенні властивості, після лікування знаходились у межах lg2,0–lg3,5 КУО/мл. Рівень висіву ентеробактерій у хворих І групи після лікування знизився та не перевищував показників норми(lg2,0–lg2,8 КУО/мл). Відповідала показникам норми в жінок І групи контамінація статевих шляхів грибами роду Candida (lg3,2 КУО/мл), а також захисною мікрофлорою (lg5,2 КУО/мл).

Частота діагностики хламідіозу, уреаплазмозу та гарднерельозу в жінок І групи після лікування значно зменшилась (табл.). Також із меншою частотою, ніж до лікування, та порівняно з жінками ІІ групи реєструвалась частота контамінації статевих шляхів асоціаціями бактеріальної флори, вірусів, інфекційних агентів «нового покоління» та гарднерел (15%).

Після проведених лікувально-профілактичних заходів біоценоз піхви жінок І групи наближався до показників біоценозу піхви ІІІ групи; у жінок ІІ групи після лікування він змінювався менш активно та за деякими показниками потребував повторного курсу лікування.

Якісні та кількісні показники біоценозу піхви жінок фертильного віку з лейоміомою матки до та після лікування (%), lgКУО/мл
Вид мікроорганізмів
Група жінок
І група ІІ група ІІІ група
до лікування після лікування до лікування після лікування
S. epidermidis з гемолізом (17) 4,2 ±0,04 (5) 2,0 ±0,04* (17) 4,2 ±0,04 (16) 4,0 ±0,0 (6,6) 2,3 ±0,02
S. aureus (13) 4,0 ±0,02 (3) 2,1 ±0,03** (13) 4,0 ±0,02 (10) 3,8 ±0,02 (3,3) 2,8 ±0,06
S. viridans (10) 3,8 ±0,05 (5) 3,0 ±0,02 (10) 3,8 ±0,05 (15) 3,2 ±0,03 (10) 3,1 ±0,06
S. agalactiae (12) 4,1 ±0,04 (3) 2,5 ±0,03** (12) 4,1 ±0,04 (10) 4,0 ±0,04 (6,6) 2,8 ±0,06
S. faecalis (22) 4,2 ±0,03 (8) 3,5 ±0,03 (22) 4,2 ±0,03 (20) 4,1 ±0,06 (13,3) 3,6 ±0,03
E. coli (18) 4,2 ±0,04 (5) 2,8 ±0,02** (18) 4,2 ±0,04 (16) 4,0 ±0,07 (10) 3,1 ±0,06
E. coli з гемолізом (12) 4,5 ±0,02 (12) 4,5 ±0,02 (15) 4,3 ±0,06
Klebsiella spp. (20) 4,3 ±0,04 (3) 2,7 ±0,03** (20) 4,3 ±0,04 (18) 4,1 ±0,04 (3,3) 3,1 ±0,03
Enterobacter spp. (16) 4,0 ±0,02 (3) 2,0 ±0,02** (16) 4,0 ±0,02 (16) 4,0 ±0,04 (6,6) 2,3 ±0,02
Гриби роду Candida (25) 4,7 ±0,02 (5) 3,2 ±0,03** (25) 4,7 ±0,02 (22) 4,3 ±0,06 (10) 3,4 ±0,03
Lactobacillus spp. (72) 3,6 ±0,04 (97) 5,2 ±0,06** (72) 3,6 ±0,04 (78) 3,8 ±0,07 (100) 5,2 ±0,07
Gardnerella vaginalis 38 8 38 35 10
Chlamidya trahomatis 15 5 15 12 6,6
Ureaplasma urealiticum 17 10 17 15 16,6
HSV 28 3 28 20 6

* — різниця статистично вірогідна між показниками жінок із фіброміомою матки (І група) до та після лікування (p>0,05);

** — різниця статистично вірогідна між показниками жінок із лейоміомою матки І групи та жінок із лейоміомою матки (ІІ група) (p>0,05);

*** — різниця статистично вірогідна між показниками жінок із лейоміомою матки І групи після лікування і здоровими жінками (ІІІ група) (p>0,05)


Висновки

У жінок фертильного віку з лейоміомою матки спостерігається підвищення концентрації умовно-патогенної мікрофлори, що призводить до розвитку запальних процесів статевих органів.

Підвищена контамінація статевих органів представниками патогенної та умовно-патогенної мікрофлори в разі появи запальних захворювань потребує комплексного лікування.

Включення до комплексної терапії лікування запальних змін жіночих статевих органів та подальшої профілактики виникнення чи загострення запальних захворювань вагінальних супозиторіїв «Апі-Норм» свідчить про високу ефективність таких супозиторіїв.

Перспективи подальших досліджень

Перспективним дослідженням у механізмах розвитку запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку з лейоміомою матки є вивчення подальшого стану їхнього репродуктивного здоров'я та катамнезу виникнення чи загострення запальних захворювань.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів