Vinnytsia National Medical University named after E. Pirogov

Department of Obstetrics and Gynecology No. 1 (Pyrogova St. 56, Vinnytsia, Ukraine, 21018)

Abstract

To increase the effectiveness of rehabilitation measures after surgical treatment, 70 women of reproductive age with ectopy of the cylindrical epithelium of the cervix associated with WBL were examined. According to rehabilitation measures after surgical treatment, they were divided into two groups.

The main group included 52 women who, after surgical treatment for the purpose of rehabilitation, received API-NORM® vaginal suppositories containing activated propolis extract, beeswax , St. John's wort extract, marigold and sea buckthorn oil, once a day for 10 days. The comparison group included 28 women who were treated with suppositories containing methyluracil in a dose of 500 mg.

The analysis of the obtained data was carried out using the program "STATISTICA 5.5" (belongs to the CNIT of the Vinnytsia National Medical University named after M.I. Pirogov, license #AXXR910A374605FA) using non-parametric estimation methods of the obtained results.

It was determined that the use of this method of rehabilitation after electroexcision treatment of cervical pathology made it possible to reduce the regeneration period of the wound surface by 2.4 times, and reduce the frequency of bleeding to 1.9% in the postoperative period. The appointment of vaginal suppositories API NORM for the purpose of postoperative rehabilitation helps to reduce the frequency of recurrence of the disease and the syndrome of coagulated cervix to 3.8% and 1.9%, respectively, and promotes full epithelization of the cervix in 94.2% of cases. This testifies to the high effectiveness of the recommended method of rehabilitation.

Introduction

Diseases of the cervix are one of the most acute and urgent medical and social problems of modern gynecology, the frequency of which in the structure of gynecological pathology reaches 40.0 - 61.5%.

Despite the number of scientific discoveries, the frequency of cervical pathologies tends to increase, which negatively affects reproductive health and prompts the search for new strategies for diagnosis, treatment and rehabilitation of this pathological condition.

In view of the clear tendency to increase the frequency of cervical pathologies in young women, as well as to increase the age restrictions of the reproductive period, the priority is to adhere to an organ-preserving approach in the treatment of the cervix.

Timely diagnosis and the use of effective methods of treatment of cervical pathology are reliable guarantees of prevention of benign and precancerous diseases of the cervix. In addition to conservative methods of treatment of cervical pathology, a surgical approach using modern methods (radiowave, cryodestruction, laser and argon plasma coagulation) is often used. The choice of a specific method of treatment depends on the age of the patient, the clinical form of the detected pathology, her intentions regarding reproduction in the future, the presence of previous surgical interventions on the cervix. Undoubtedly, the first question that arises in the case of surgical treatment of cervical pathology is the question of the risk of complications and the possibility of recurrence, which prompts the search for new effective methods of rehabilitation in the postoperative period.

Decreasing the intensity of regenerative processes of the epithelium of the cervix after surgery increases the risk of postoperative complications, leads to disruption of epithelialization processes and deformation of the tissues of the cervix, and as a result - to relapse of the disease. In order to improve the course of treatment of the disease, it is necessary to create favorable conditions for the regenerative processes of the epithelium precisely at the stage of rehabilitation, after surgical intervention on the cervix.

Thus, the use of the above measures after surgical treatment on the cervix is an important and necessary step in the treatment of cervical pathology in order to improve the reproductive health of women.

The purpose of the study is to improve the effectiveness of rehabilitation measures after surgical treatment of ectopy of the cylindrical epithelium of the cervix in women of reproductive age associated with WBL.

Materiały i metody

Zbadano

70 kobiet w wieku rozrodczym z ektopią nabłonka cylindrycznego szyjki macicy związaną z WBL, które podzielono na dwie grupy w zależności od zastosowanych działań rehabilitacyjnych po główne leczenie. Grupę główną stanowiły 52 pacjentki, które od piątej doby po zabiegu otrzymywały czopki dopochwowe API-NORM® w celu rehabilitacji, zawierające aktywowany ekstrakt z propolisu, wosk pszczeli ekstrakt, ekstrakt z dziurawca, olejek z nagietka i rokitnika raz dziennie przez 10 dni. Grupa porównawcza obejmowała 28 kobiet leczonych czopkami zawierającymi metyluracyl w dawce 500 mg.

Wszyscy pacjenci przeszli kompleksowe badanie kliniczne i laboratoryjne.

Analiza uzyskanych danych została przeprowadzona za pomocą programu „STATISTICA 5.5” (należącego do CNIT Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. M.I. Pirogova , licencja #AXXR910A374605FA) przy użyciu nieparametrycznych metod estymacji uzyskanych wyników.

Wyniki. Dyskusja

Grupy badanych pacjentów były reprezentatywne pod względem wieku. Średni wiek kobiet w grupie głównej wynosił 31,7±3,2 lat, w grupie porównawczej 32,4±4,1 lat.

U 22 (42,3%) pacjentów z głównej grupy z ektopią nabłonka cylindrycznego związaną z WBL główną dolegliwością była długotrwała wydzielina z dróg rodnych , co powodowało nieprzyjemne odczucia i podrażnienia w okolicy zewnętrznych narządów płciowych. W grupie porównawczej takich kobiet było 12 (42,8%).

Kompletność regeneracji szyjki macicy w zależności od metody profilaktyki.
Lek Czas trwania okresu pooperacyjnego
4 tygodnie 3 miesiące
API-NORM® 44 (84,6%) 49 (94,2%)
Metylouracyl (500 mg) 12 (42,8%) 17 (60,7%)

Zaburzenia seksualne w postaci dyspareunii wskazało 8 (15,4%) kobiet z grupy głównej i 6 (21,4%) pacjentek z grupy kontrolnej.

Analizując dane z wywiadu, ustaliliśmy wysoką częstość towarzyszących patologii ginekologicznych u pacjentek z ektopią nabłonka cylindrycznego szyjki macicy związaną z WBL, przede wszystkim chorobami zapalnymi narządów płciowych. W szczególności zapalenie pochwy stwierdzono u 34 (65,4%) pacjentek z grupy głównej iu 18 (64,3%) pacjentek z grupy kontrolnej. Przewlekłe zapalenie jajników i jajników wystąpiło odpowiednio u 14 (27,0%) i 10 (35,7%) kobiet z grupy głównej i pacjentek z grupy porównawczej.

Podczas badania cytologicznego w 10-20 dniu cyklu miesiączkowego u zdecydowanej większości pacjentek, bo u 48 (92,3%) pacjentek z w grupie głównej i 25 (89,3%) pacjentów w grupie porównawczej. Dostępne śródnabłonkowe zmiany płaskonabłonkowe łagodnego stopnia (LSIL) wystąpiły u 4 (7,7%) pacjentów z grupy głównej iu 3 (10,7%) pacjentów z grupy kontrolnej.

Należy zaznaczyć, że ostateczne rozpoznanie postawiono na podstawie rozszerzonej kolposkopii z biopsją celowaną.

Rozszerzona kolposkopia potwierdziła obecność ektopii nabłonka walcowatego szyjki macicy u 48 (92,3%) kobiet z grupy głównej iu 24 (85,7%) kobiet z grupy porównawczej. Obecność łagodnych zmian dysplastycznych w nabłonku szyjki macicy stwierdzono u 4 (7,7%) kobiet z grupy głównej i 4 (14,3%) z grupy porównawczej.

Wyniki badania kolposkopowego i patomorfologicznego tkanek szyjki macicy były takie same.

Należy zaznaczyć, że w okresie przedoperacyjnym pacjenci z obu badanych grup otrzymywali złożoną etiotropową terapię przeciwzapalną. W szczególności kobiety z grupy głównej otrzymywały API-NORM® czopki dopochwowe jako przygotowanie przedoperacyjne według schematu: 1 czopek raz dziennie przez 10 dni w II faza cyklu miesiączkowego.

Wobec braku efektu leczenia zachowawczego kolejnym etapem leczenia tych pacjentek było wycięcie pętli szyjki macicy. Metodę stosuje się za pomocą urządzenia elektrochirurgicznego, które generuje stałe niskie napięcie, które jest przekazywane do pętli przeznaczonej do usuwania zmienionej tkanki. Następuje jednoczesne usuwanie i koagulacja tkanek. Technika ta umożliwia uzyskanie fragmentu tkanki o minimalnej powierzchni oparzenia, który można przesłać do badania histologicznego w celu określenia stopnia uszkodzenia szyjki macicy i wykluczenia niewykrytej inwazji, dzięki czemu prowadzone jest zarówno leczenie, jak i diagnostyka. Interwencja operacyjna została przeprowadzona w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu miejscowym, w pierwszej fazie cyklu miesiączkowego za pomocą urządzenia „Nadia-4, model 300”.

W celu rehabilitacji w okresie pooperacyjnym od piątej doby po zabiegu elektrowycięcia kobietom z grupy głównej podawano czopki API-NORM® do podawania dopochwowego, zawierający aktywowany ekstrakt z propolisu, wosk pszczeli, ekstrakt z dziurawca, nagietka i olejek z rokitnika raz dziennie przez 10 dni. Kobietom z grupy porównawczej zaproponowano czopki zawierające metyluracyl w dawce 500 mg według podobnego schematu.

Należy zauważyć, że główne składniki aktywne leku API-NORM®, który był stosowany przez pacjentów z głównej grupy w celu rehabilitacyjne, to wyciąg z propolisu aktywowanego, wosk pszczeli, wyciąg z dziurawca, olejek z nagietka i rokitnika. W związku z tym, dzięki wyżej wymienionym substancjom aktywnym zawartym w składzie czopków API-NORM®, lek wykazuje wyraźne działanie przeciwzapalne, cytoochronne, naprawcze , działanie antyoksydacyjne i immunomodulujące, co jest niezwykle wskazane i niezbędne w okresie pooperacyjnym. Działanie tego leku ma na celu poprawę procesów troficznych i regeneracyjnych nabłonka szyjki macicy, co z kolei minimalizuje ryzyko powikłań pooperacyjnych w przyszłości.

Jedynym przeciwwskazaniem do stosowania tego leku jest zwiększona indywidualna nietolerancja na produkty pszczelarskie.

Obserwowana dynamicznie przez 3 miesiące proponowana metoda rehabilitacji po chirurgicznym leczeniu ektopii nabłonka walcowatego szyjki macicy pozwoliła 2,4-krotnie skrócić okres regeneracji powierzchni rany, zmniejszyć prawdopodobieństwo krwawienia do 1,9% w okresie pooperacyjnym, w porównaniu z kobietami z grupy porównawczej, które otrzymywały metyluracyl, odsetek ten wyniósł 17,8%. Powikłania, takie jak zespół skrzepniętej szyjki macicy i endometrioza szyjki macicy, wystąpiły odpowiednio u 1,9% i 1,9% kobiet w grupie głównej, w porównaniu z odpowiednio 10,7% i 7,1% kobiet w grupie kontrolnej.

Częstość powikłań pooperacyjnych u kobiet stosujących leki API-NORM® i metylouracyl.
Komplikacje Lek
API-NORM® Metylouracyl (500 mg)
Krwawienie pooperacyjne 1 (1,9%) 5 (17,8%)
Zespół skrzepniętej szyjki macicy 1 (1,9%) 3 (10,7%)
endometrioza szyjki macicy 1 (1,9%) 2 (7,1%)
Nawrót choroby 2 (3,8%) 7 (25,0%)

Częstość nawrotu choroby w okresie pooperacyjnym po zastosowaniu wybranej przez nas metody rehabilitacji wynosiła odpowiednio 3,8% i 25,0%. Pełne nabłonkowanie szyjki macicy stwierdzono w 94,2% przypadków.

Podsumowując wyniki naszych badań stwierdziliśmy, że w celu zwiększenia skuteczności leczenia patologii szyjki macicy oraz zapobiegania wczesnym i odległym powikłaniom pooperacyjnym, ta metoda rehabilitacji kobiet w wieku rozrodczym z ektopią szyjki macicy nabłonka szyjki macicy związany z WBL, jest wysoce skuteczny i może być zalecany do szerokiego wdrożenia w placówkach położniczo-ginekologicznych.

Wnioski i perspektywy dalszego rozwoju

Wyniki badań dowodzą, że stosowanie czopków dopochwowych API-NORM® u kobiet w wieku rozrodczym z obecnością ektopii nabłonka cylindrycznego szyjki macicy wiąże się z WBL, na etapie rehabilitacji po leczeniu operacyjnym pozwoliło skrócić czas regeneracji powierzchni rany pooperacyjnej o 2,4 razy, a także zmniejszyć częstość krwawień i zespołu skrzepniętej szyjki macicy do 1,9%, nawroty choroby - do 3,8%, co przyczyniło się do pełnego nabłonka szyjki macicy w 94,2% przypadków.

W celu utrwalenia wyników pacjenci otrzymują zalecenia dotyczące odpoczynku seksualnego i ograniczenia aktywności fizycznej przez 4 tygodnie oraz zakaz wykonywania zabiegów termicznych przez 14 dni po zabiegu chirurgicznym. Zaleca się również stosowanie czopków dopochwowych API-NORM® od piątej doby po operacji, jeden czopek na noc przez 10 dni.

Kolejne badanie kontrolne zaleca się po 4–6 tygodniach, z badaniem kolposkopowym i cytomorfologicznym, a następnie monitorowaniem raz na trzy miesiące przez rok.