Raport z prowadzenia badania klinicznego

1. Cel i zadanie badań

Celem tego badania była ocena skuteczności i tolerancji leku API‑NORM<sup>®</sup> w leczeniu ektopii nabłonka cylindrycznego (ECE) na tle niespecyficznego zapalenia pochwy.

Zadania badania:

 1. badanie wpływu badanego leku na przebieg choroby.
 2. badanie tolerancji i możliwych skutków ubocznych badanego leku.

2. Wprowadzenie i uzasadnienie

Wraz z tradycyjnymi metodami leczenia, w ostatnim czasie coraz większą popularność wśród lekarzy zyskują stare i nowe nietradycyjne metody, do których należy stosowanie naturalnych preparatów opartych na składnikach api-phyto. Reprezentantem tej grupy są czopki API-NORM, w skład których wchodzą: ekstrakt z propolisu, wosk pszczeli, ekstrakt z dziurawca, olejek z nagietka, olejek z rokitnika. Lek wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwskurczowe, naprawcze.

3. Projekt badawczy

Badaniem objęto 28 kobiet w wieku rozrodczym, u których rozpoznano ENC na tle niespecyficznego zapalenia sromu i pochwy. ENC ustalono kolposkopowo. Niespecyficzne zapalenie jelita grubego - na podstawie dolegliwości, obrazu klinicznego i potwierdzonego bakterioskopią wydzieliny moczowo-płciowej.

Podczas badania ginekologicznego brano pod uwagę lokalizację i częstość występowania stanu zapalnego, obecność obrzęku, przekrwienia błony śluzowej, ilość, zapach i charakter wydzieliny.

Ocena subiektywnych skarg została przeprowadzona według następujących kryteriów:

 • swędzenie, pieczenie w pochwie;
 • dyskomfort podczas życia seksualnego;
 • obecność wydzieliny z pochwy.

Podczas bakterioskopii brano pod uwagę:

 • rodzaj i liczba mikroorganizmów;
 • liczba leukocytów.

Dane z kolposkopii:

 • normalny obraz kolposkopowy;
 • proces zapalny;
 • ektopia cylindrycznego nabłonka;
 • leukoplakia;
 • dysplazja szyjki macicy.

Wszystkim pacjentkom włączonym do badania przepisano API-NORM jeden czopek dopochwowo raz wieczorem przez 10 dni. Badania przeprowadzono przed kuracją i 2 tygodnie po jej zakończeniu.

4. Ocena skuteczności i tolerancji

4.1 Kryteria wydajności:

 • dynamika zmniejszania się nasilenia objawów klinicznych choroby (swędzenie, zgaga, upławy);
 • dodatnia dynamika według badania bakterioskopowego wymazów z pochwy;
 • dodatnia dynamika według danych z kolposkopii (redukcja zjawisk procesu zapalnego, redukcja ENC).

4.2 Ocena tolerancji badanego leku

Tolerancję leku oceniono na podstawie subiektywnych objawów i odczuć zgłaszanych przez pacjenta oraz obiektywnych danych uzyskanych przez badacza w trakcie leczenia. Uwzględniono dynamikę wskaźników laboratoryjnych, a także częstość występowania i charakter działań niepożądanych.

Tolerancja leku została oceniona przez badacza w punktach według następującej skali:

 1. niezadowalający
 2. zadowalające
 3. dobrze

5. Przetwarzanie i raportowanie danych z badań klinicznych

Wszystkie kobiety przed rozpoczęciem leczenia skarżyły się na obecność obfitej wydzieliny z dróg rodnych, co spełniało kryteria włączenia do badania. U większości pacjentów wystąpieniu choroby towarzyszyło pojawienie się swędzenia, zgagi w okolicy narządów płciowych o różnym stopniu nasilenia, dyskomfortu podczas życia seksualnego (Tabela 1 ). Powyższe dolegliwości zostały ocenione na 1 punkt – za lekki stopień ich nasilenia, 2 – za średni i 3 – za ciężki.

W pierwszym etapie wszystkie kobiety przeszły badania kliniczne (oględziny pochwy i szyjki macicy w lusterkach, oburęczne badanie ginekologiczne, kolposkopia), badania laboratoryjne (badanie bakterioskopowe wymazów z pochwy, ocena stopnia czystości pochwy).

Podczas badania ginekologicznego wykryto obrzęk, przekrwienie błony śluzowej pochwy i szyjki macicy w połączeniu z ENC wykrytą kolposkopowo.

Podczas badania 23 (82,14%) kobiet zauważyło całkowite ustąpienie objawów klinicznych zapalenia sromu i pochwy. Po zakończeniu kuracji pacjenci odnotowali pojedyncze przypadki obecności upławów, zgagi i świądu w niewielkim stopniu nasilenia.

Tabela 1
Ocena dolegliwości subiektywnych kobiet z badanych grup przed i po leczeniu, abs. ilość (%)
Nasilenie objawów zapalenia jelita grubego przed leczeniem po leczeniu
swędzenie zgaga dyskomfort podczas życia seksualnego obfite wydzielanie swędzenie zgaga dyskomfort podczas życia seksualnego obfite wydzielanie
Niewielka dotkliwość
(1 punkt)
4 (14,2) 15 (53,5) 10 (35,7) 2 (7,1)* 1 (3,5)* 2 (7,1)* 3 (10,7)*
Umiarkowane nasilenie
(2 punkty)
4 (14,2) 15 (53,5) 10 (35,7) 2 (7,1)* 1 (3,5)* 2 (7,1)* 3 (10,7)*
Znaczące wyrażenie
(3 punkty)
4 (14,2) 15 (53,5) 10 (35,7) 2 (7,1)* 1 (3,5)* 2 (7,1)* 3 (10,7)*
* - różnica jest istotna w stosunku do wskaźnika przed leczeniem (p < 0,05);

W badaniu mikroskopowym wymazu z układu moczowo-płciowego wszystkie kobiety wykazały zwiększoną liczbę leukocytów, obfitą lub umiarkowaną florę kokosową i pałeczkowate, nie wykryto specyficznej mikroflory, pałeczki Dederleina były nieobecne lub obecne w małych ilościach. I tak przed rozpoczęciem leczenia 18 (64,3%) pacjentek miało III stopień czystości pochwy, 10 (35,7%) – IV stopień czystości pochwy. Po leczeniu u 2 (7,1%) pacjentek stwierdzono I stopień czystości pochwy, u 23 (82,1%) pacjentek II stopień, a u 3 (10,7%) III stopień czystości pochwy. (Tabela 2)

Tabela 2
Obecność różnych stopni czystości pochwy przed i po leczeniu, ilość (%)
Poziom czystości pochwy Przed leczeniem Po leczeniu
I 2 (7,1)*
II 23 (82,1)*
III 18 (64,3)
IV 10 (35,7)
* - różnica jest istotna w stosunku do wskaźnika przed leczeniem (p < 0,05);

Podczas kolposkopii u pacjentek wykazano cechy procesu zapalnego o różnym nasileniu oraz ECE w pierwszej strefie

Po leczeniu nastąpiła redukcja strefy ENC, a także niepełnej strefy łagodnej transformacji (NSLT) u 12 (42,9%) pacjentów, co oraz pełną strefę łagodnej transformacji (OPLT) i normalny obraz kolposkopowy u 7 (25%) pacjentów, co wskazuje na stymulację procesów epitelializacji (Tabela 3).< /p> Tabela 3

Ocena obrazu kolposkopowego przed i po leczeniu, liczba (%)
Przed leczeniu Po leczeniu
Zapalenie szyjki macicy ECE Zapalenie szyjki macicy ECE NSLT OPLT, normalny obraz kolposkopowy
26 (92,8) 24 (85,7) 9 (32,1)* 12 (42,9)* 7 (25)*
* - różnica jest istotna w stosunku do wskaźnika przed leczeniem (p < 0,05);

Tolerancja leczenia została oceniona przez badacza jako dobra w 93%, przez pacjentkę w 89%. Wskazuje to na dobrą tolerancję leku API-NORM, praktycznie nie wpływa on na stan ogólny pacjentów (Tabela 4). Wśród działań niepożądanych u jednej pacjentki zaobserwowano swędzenie, a u innej zgagę w pochwie. Jednocześnie badaczka w jednym przypadku odnotowała przekrwienie błony śluzowej pochwy.

Tabela 4
Ocena tolerancji czopków API-NORM, ilość (%)
Tolerancja leku Ocena dokonana przez badacza Ocena przez pacjenta
Dobrze 26 (92,9) 25 (89,3)
Zadowalający 2 (7,1) 3 (10,7)
Niezadowalające

Wnioski

Przeprowadzone badania kliniczne czopków API-NORM świadczą o ich wysokiej skuteczności klinicznej w leczeniu nieswoistych zapaleń pochwy, a także poprawie procesu epitelializacji ektopii nabłonka walcowatego, braku działań niepożądanych i dobrej tolerancji, co pozwala polecić go do stosowania w kompleksowej terapii nieswoistego zapalenia pochwy, a także w leczeniu ektopii nabłonka cylindrycznego na tle nieswoistego zapalenia pochwy.